19@zl-alu.com +8618825438762
Profil aluminiowy przemysłowy, aby osiągnąć oszczędność wody

Profil aluminiowy przemysłowy, aby osiągnąć oszczędność wody

Jul 12, 2017

Metoda przemysłowego czyszczenia profili aluminiowych jest powszechnie stosowana, ponieważ struktura urządzeń jest złożona, wymagania techniczne są wysokie, aby zapewnić najlepszą obróbkę wstępną, należy kontynuować następujące działania.

Przemysłowe technologie czyszczenia profili aluminiowych

Po pierwsze: konieczne jest wzmocnienie zarządzania technicznego.

Ścisłe wdrożenie procesu operacyjnego. Każdego dnia musi być profesjonalna kontrola funkcjonowania sytuacji, często sprawdzać parametry wskaźników są spójne. Zabronić, aby obrabiany przedmiot umieszczono w sprzęcie czyszczącym, aby uniknąć korozji.

Po drugie: kontrolować ilość piany.

W procesie czyszczenia profili aluminiowych przemysłowych występowanie lub wyeliminowanie pianki jest ważne dla technologii wstępnej obróbki, a pewna ilość piany jest pomocna w niektórych technikach przetwarzania. Typowe metody defoingowania to: dodanie środków przeciwpieniących; Używać środka niskopieniącego środka powierzchniowo czynnego; Temperatura kontrolna; Staraj się zmniejszyć mieszanie powietrza i tak dalej. Ale jakość czyszczarki do profili aluminiowych przemysłowych zależy nie tylko od ilości pianki, ale w czyszczeniu metodą natryskową w przemyśle aluminiowym, wymagania detergentu to mała piana lub masa produkcji nie może być normalna.

Po trzecie: zwracaj uwagę na jakość mycia.

Profil aluminiowy przemysłowy w procesie odtłuszczania procesu technicznego, powierzchnia z resztkową cieczą, jeśli nie jest czysta, będzie miała poważny wpływ na jakość produktu. Dlatego konieczne jest usunięcie resztek cieczy z powierzchni obrabianego przedmiotu i zdejmowanie jej jako wody. W procesie produkcji profili przemysłowych, w celu dalszego zaoszczędzenia wody, woda do mycia jest zazwyczaj poddawana recyklingowi, więc mycie będzie stopniowo zanieczyszczone środkami czyszczącymi. Aluminium w celu zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia, podstawowym powinno być zmniejszenie zanieczyszczeń płynem czyszczącym przemysłowych profili aluminiowych w procesie drogowym. Inne należy rozważyć wielopoziomowe mycie, zwykle dwa mycie wodą, a także pewne zabiegi techniczne lub czyste mycie wodą. Po pierwszym poziomie mycia wodą maksymalne zanieczyszczenie nie przekracza jednej dziesiątej poprzednich czystych przedmiotów, tak że wtórne czyszczenie pozostałego stężenia cieczy stanowi zaledwie jeden procent pierwotnego stężenia. Wzrostu mycia wodą, wykorzystanie przeciwprądzie w celu osiągnięcia efektu oszczędności wody.

Podczas kontroli profilu przemysłowego aluminium należy wykonać następujące czynności, aby zakończyć:

1. Zmierz rozmiar produktu zgodnie z tolerancjami wymaganymi na rysunkach i wypełnij odpowiednie rejestry inspekcji.

2. Długość materiału powinna być przeprowadzona zgodnie z harmonogramem, inspektorem towarów w wyznaczonym czasie, aby wykonać test pęcherzyków i powiadomić scenę, aby zapewnić niezbędną inspekcję i inspekcję terenu.

3. Produkt temperatury materiału i ściśnij proces, aby odpowiadał produktowi karty produktu, aby wykonać dobrą robotę.

W wykrywaniu profilu przemysłowego aluminium, gdy potrzeba zwracać uwagę na istotne kwestie to:

1. Jeśli klient potrzebuje specjalnych wymagań dotyczących kontroli przedmiotów, pracownicy ds. Zapewnienia jakości powinni niezwłocznie powiadomić o tym scenę, aby zapewnić odpowiednią inspekcję i inspekcję.

2. Każdy produkt w produkcji dobrej potrzeby umieszczania numeru formy logo, forma produktu musi być specjalnie testowana.

3. Służą do zrozumienia procesu po procesie sytuacji, w potencjalnych trudnościach w celu sporządzenia konkretnego sprawozdania.

Odpowiednie wymagania w zakresie kontroli profili aluminiowych przemysłowych nie tylko zapewniają jakość produktu, ale również przyczyniają się do poprawy niektórych aspektów niedoskonałości produkcyjnych, dzięki czemu aluminium może być wytwarzane lepiej.